Public
Authored by preun

Hello, i'm newbie

Doanh thu 3 hệ thống sụt mạnh, toàn bộ nhân sự giảm 50% lương 

Trước khi đại dịch Covid-19 diễn ra, 3 hệ thống nhà hàng của Mai Trường Giang gồm Otoke Chicken có 17 cửa hàng – trong đó có 1 cái ở Singapore, Chewy Chewy Việt Nam có 25 cửa hàng và cô Tấm có 2 cửa hàng. Hiện tại, họ đã đóng luôn 2 cửa hàng Otoke Chicken: 1 ở Singapore vì không kham nổi chi phí và 1 tại TP.HCM, cũng như đóng cửa 2 cửa hàng Chewy Chewy tại hai trung tâm thương mại.

>>> dotrungduong.com

"Trước khi đại dịch diễn ra tôi làm việc 5, thì suốt đại dịch Covid-19, tôi phải làm việc đến 7. Để có thể giúp các thương hiệu duy trì sự sống trong suốt đại dịch, tôi phải làm rất nhiều việc, như thương thảo với các chủ mặt bằng để giảm giá thuê địa điểm cửa hàng, cắt giảm lương thưởng của nhân sự, chuyển hướng kinh doanh qua hẳn online, bàn bạc với các nhà đầu tư về những biện pháp ứng phó trong đại dịch và chiến lược kinh doanh sau đại dịch, tìm nguồn hỗ trợ từ Chính phủ và các tổ chức xã hội….Tất nhiên, không nhiệm vụ nào vừa kể trên dễ dàng!", Giang hồi tưởng.

Founder Otoke Chicken: Trong Covid-19, ai sở hữu càng nhiều cửa hàng thì càng chết nhanh! Sau Covid-19, ưu tiên nhất không phải là cửa hàng hoành tráng vị trí đẹp, mà là độ phủ thị trường thực tế! - Ảnh 1.

Phương cách hoạt động của các cửa hàng Otoke trong mùa dịch: mua mang về và người lấy hàng đứng cách nhau 2m.

Về doanh số: ngay từ sau tết Âm lịch, doanh thu của cả 3 thương hiệu Otoke Chicken, cơm Cô Tấm và Chewy Chewy Việt Nam ngày càng thấp dần đều. Trong đợt Chính phủ khuyến khích giãn cách xã hội, ở tháng 3/2020, doanh số của cả 3 thương hiệu giảm 50% so với tháng 1/2020, còn nếu so với ngày thường thì doanh số của tháng 3 và tháng 4/2020 dường như không đáng kể.

 

Tham khảo: Thông tin chi tiết

Về cửa hàng: 1/2 số cửa hàng đã được đóng cửa "ngủ đông", chỉ 1/2 mở cửa phục vụ cho việc mua bán online cũng như bán hàng mang đi. Sau nhiều nỗ lực đàm phán, hầu hết chủ nhà chỉ chịu giảm cho Giang khoảng từ 10% đến 15%, có người cũng chịu giảm 50% nhưng rất hiếm. Đầu tháng 3/2020, Otoke Chicken có khai trương 1 cửa hàng mới tại Thủ Đức theo kế hoạch trước đó, nhưng do lệnh giãn cách, sau khi khai trương xong cũng ngay lập tức đóng cửa.

Về nhân sự: Giang cho biết chỉ sa thải 3 nhân viên ở văn phòng trong các hệ thống của mình, còn giữ lại hầu hết nhân sự. Tuy nhiên, để có thể giúp các thương hiệu cầm cự qua mùa dịch, cả nhân viên lẫn lãnh đạo của 3 thương hiệu kể trên đều đồng ý giảm 50% lương. "Dù đã làm đủ mọi cách, nhưng doanh thu đầu vào không thể bù được chi phí đầu ra như tiền mặt bằng, tiền nhân sự, tiền vận hành… nên như mọi doanh nghiệp F&B khác, chúng tôi cũng phải bù lỗ suốt vài tháng qua", Giang cho biết.

Hello, i'm newbie 17 Bytes
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment