Public
Authored by hoaphat

Top 5 mẫu tủ lokcer bằng nhựa đựng tài liệu phù hợp nhất

Top 5 mẫu tủ lokcer bằng nhựa https://zeef.com/profile/tulocker.hoaphat đựng tài liệu phù hợp nhất, để giúp cho việc lưu trữ tài liệu, sổ sách được an toàn và đảm bảo bí mật hơn. Cùng tham khảo và cùng lựa chọn nhé.

Tủ locker 12 ngăn

Tủ loker 12 ngăn được sơn tĩnh điện với 2 loại 2 khoang x 6 ngăn hoặc 3 khoang x 4 ngăn

Để đáp ứng nhu cầu thị trường TỦ LOCKER Hòa phát đưa ra 2 dòng tủ locker 12 ngăn với 2 loại khóa khác nhau: Dòng tủ phổ thông dùng khóa tiêu chuẩn & Dòng tủ dùng Khóa bảo mật cao và không thể rút chìa khóa khi trạng thái mở, có chìa khóa chủ (Key Master) Vật liệu: Tủ locker 12 ngăn sử dụng tole sơn tĩnh điện màu tiêu chuẩn ghi xám. Tole sử dụng dày 0.5 - 0.7 mm. Phần khung tủ được hàn liền chắc chắn. Khóa: sử dụng khóa locker gắn trên trực tiếp trên cánh.Tủ tiếp xúc với sàn bằng bốn chân nhựa điều chỉnh được. Khi mua sản phẩm quý khách lưu ý tủ: có tay nắm tròn hoặc hay không tay nắm. Kích thước Tủ locker 12 ngăn với 1 cánh: R270mm x C405mm

tu-sat

Tủ locker có 20 ngăn 04 khoang. Tủ chia thành 20 ngăn ô đều nhau, trên mỗi cánh có khóa locker, tai khóa móc. Cánh cửa được dập lỗ thông gió và 1 bảng tên nhân viên.

Tủ locker 20 ngăn

Tủ sắt Hòa Phát https://www.trover.com/u/2974416345 đưa ra thị trường 2 dòng Tủ locker 20 ngăn với 2 loại khóa khác nhau: Dòng tủ phổ thông dùng khóa tiêu chuẩn và Dòng tủ dùng Khóa bảo mật cao và không thể rút chìa khóa khi trạng thái mở, có chìa khóa chủ (Key Master) Vật liệu: Tủ locker 20 ngăn sử dụng tole sơn tĩnh điện màu tiêu chuẩn ghi xám. Tole sử dụng dày 0.5 - 0.7 mm. Phần khung tủ được hàn liền chắc chắn. Khóa: sử dụng khóa locker gắn trên tay nắm nhựa hoặc trực tiếp trên cánh.Tủ tiếp xúc với sàn bằng bốn chân nhựa điều chỉnh được. Khi mua sản phẩm quý khách lưu ý tủ: có tay nắm tròn hoặc tay nắm âm hay không tay nắm. Kích thước cánh: R270 x C320mm. Chúc quý khách hàng lựa chọn những mẫu tủ sắt https://ourstage.com/profile/mgamxymbfamw ấn tượng nhất.

Edited
1 Byte
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment