Public
Authored by hoaphat

Cách chọn chiều cao tủ hồ sơ phù hợp với diện tích văn phòng

Cách chọn chiều cao tủ hồ sơ https://codepen.io/tusathoaphat/ phù hợp với diện tích văn phòng để mang đến sự hài hòa và phù hợp với nội thất văn phòng. Hiện nay chiều cao của các mẫu tủ hồ sơ, tủ đựng tài liệu hòa phát vô cùng đa dạng.

Tủ tài liệu kích thước nhỏ

Tủ hồ sơ văn phòng là một vật dụng quen thuộc để giúp cho nơi bạn công tác được gọn gàng và ngăn nắp. Kích thước tủ hồ sơ Hòa Phát cũng rất đa dạng. Với thiết kế dành cho những không gian nhỏ, tủ đựng tài liệu Hòa Phát thường có chiều rộng vào khoảng: 380mm (1 khoang, 6 ngăn), 620mm (2 khoang, 6 ngăn) hay 764mm (2 khoang, 8 ngăn). Kích thước độ sâu tiêu chuẩn cho mọi tủ đựng hồ sơ rơi vào khoảng trên 400mm.

tu-sat-dung-ho-so

Tủ tài liệu kích thước vừa phải

Nếu phòng làm việc bạn gồm nhiều nhân viên cùng chia sẻ không gian mà diện tích không được lớn lắm, bạn có thể sử dụng tủ đựng tài liệu văn phòng dạng vừa. Kích thước tủ đựng hồ sơ Hòa Phát kiểu này thường có chiều rộng trên 800mm, cụ thể chi tiết như sau: 800mm (2 cánh, đa dạng khoang), 915mm (3 khoang với 6 ngăn, 9 ngăn hoặc 12 ngăn ), 810mm (2 cánh, đa dạng khoang).

Tủ tài liệu kích thước lớn Kích thước các mẫu tủ tài liệu Hòa Phát https://www.deviantart.com/tusathoaphat dạng lớn thường dùng cho nhưng văn phòng của lãnh đạo sẽ dao động về chiều rộng từ khoảng 1000mm trở lên. Thông thường, dòng tủ hồ sơ giám đốc có chiều rộng khoảng 1000mm (2 buồng), 1200mm (3 buồng) và 1400mm (3 buồng). Hi vọng sau khi tham khảo chiều cao thông dụng của những mẫu tủ văn phòng hòa phát http://neptune.blackplanet.com/tusathoaphat sẽ giúp các khách hàng có thể lựa chọn những sản phẩm nội thất văn phòng hiện đại và đáp ứng nhu cầu sử dụng.

Edited
d 1 Byte
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment